Norge er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk. For eksempel bruker nordmenn dobbelt så mye strøm som svensker. I tillegg bruker vi mer strøm enn vi klarer å produsere selv. Derfor er det et uttalt politisk mål at vi i Norge må redusere strømforbruket vårt. Et viktig stikkord er energieffektivisering.

Det å velge løsninger som gjør at vi bruker mindre energi uten at det går på bekostning av komfort, er det vi kaller energieffektivisering.

Eksempler på slike løsninger kan være:

  • Skifte ut belysningen til LED
  • Montere varmestyringssystem
  • Montere varmepumpe
  • Etterisolering
  • Utskifting av vinduer

Ved å gjøre forskjellige energibesparende tiltak, kan man søke om tilskudd hos Enova. Mer om dette på Enova sine sider.