Når du bygger eller kjøper ny bolig, så er det som regel med et mål om at boligen skal vare livet ut. Med dagens boligkrav er det ikke alltid like enkelt å foreta utvidelser eller endringer av det elektriske anlegget i ettertid og det kan lett bli en kostbar affære. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvilken bruk boligen kan ha om 10, 30 eller 50 år.

Bruksområdet for et rom kan lett bli endret etter noen år. Soverommet til minstemann skal tross alt huse en tenåring etter hvert og med det også et helt annet behov. Eller kanskje boden skal gjøres om til et hjemmekontor eller enda et soverom?

Hva om man blir ufør og avhengig av hjelpemidler? Man vet selvfølgelig ikke hva fremtiden bringer, og det er nettopp derfor det er lurt å ha dette i bakhodet når man skal bygge ny bolig, slik at det elektriske anlegget er forberedt og lett kan tas i bruk om en slik situasjon skulle oppstå.

Det kan også være greit å huske på at huset kanskje en dag skal skifte eier og at de nye eierne kanskje har et annet behov og bruksmønster enn det du har. Derfor bør installasjonen være utformet slik at enhver bruker kan ta i bruk installasjonen uten å måtte foreta større endringer av anlegget.

Som standard, leverer vi alle installasjoner til nye boliger etter Universell tilpasning / livsløpsstandard. Det vil si at anlegget tilpasses etter alle type brukere - både unge og eldre, såvel som personer med funksjonsnedsettende evner.

Den teknologiske utviklingen innenfor elektronikk og elektrisk utstyr er fremadstormende og ingen vet hva som vil være standarden om 30 år. Om man sammenligner et hus bygd på 50-tallet mot et i 2010, skjønner man fort at vårt strømbehov har økt betraktelig. Samtidig har begrep som ENØK og energieffektivisering blitt mer aktuelle de siste årene, og vi vil se et stadig større fokus på dette i årene som kommer. Den digitale tidsalderen er også på vei inn for fullt, der behovet for informasjonsteknologi i hjemmet stadig blir større.  Det er derfor viktig at en har et anlegg som er dimensjonert for å kunne takle de utfordringer som fremtiden måtte bringe.