Sikringsskapet er knutepunktet i den elektriske installasjonen, med ofte store belastninger og risiko for varmgang dersom det skulle oppstå feil. Eldre sikringsskap med skrusikringer opplever ofte varmgang som følge av dårlig kontakt eller overbelastninger. En skrusikring blir dårligere over tid, noe som kan medføre til at den kan belastes med langt høyere strøm enn det den er ment for, og i verste tilfelle kan dette føre til brann. Med dagens behov og bruk av elektrisk utstyr, er ikke gamle sikringsskap dimensjonert for å takle de påkjenningene vi utsetter anlegget for.

En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere, og med fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke elsikkerheten i anlegget.

Visste du at om man foretar en oppgradering av sikringsskapet, så kan man få reduksjon på forsikringen? Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og hør om de tilbyr en slik ordning.