Nettleie for 2016 gjeldende fra 01. januar 2016
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)
NH4Husholdning
2750
34
16112,75
NH4Husholdning Hytte
1750
47
16116,00
NH4Hytter Naust
1125
86
16125,75
NS1Målerkasse Byggestrøm
160
86
16125,75
NS3Veglys
855
29
16111,50

 

Vilkår for nettleige
TarifftypeBeskrivelseVilkår
HusholdningBolig, hybel, gardsbruk, hytterHovedsikringer inntil 125 A. Forbruk over 8000 kWh
Husholdning HytteBolig, hybel, hytteForbruk 1000-7999 kWh
Hytter NaustHytter, garasjer, naustForbruk under 1000 kWh
Målerkasse ByggestrømProvisoriske anleggVed målerkasse er satsen kr. 725,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.
VeglysTariff uten målerForutsetter fotocellestyring