Nettleie for 2016 gjeldende fra 1. januar 2016
TariffTarifftypeFastpris(kr/år)Energi (øre/kWh)Forbruksavg. (øre/kWh)Enova avg. (kr/år)Effekt (kr/kWh/år
NT3Næring 127504116800
NT3Næring 217504916800
NT3Næring 310258716800
NT4Max måling 11-50kW28002816800335
NT4Max måling 51-100kW36002716800280
NT4Max måling 101-150kW46002716800230
NT4Max måling 151-200kW510026,516800200
NT4Max måling 201-300kW66002616800175
NT4Max måling Over 300kW910024,516800150
NT5Energitariff28008716800

 

Vilkår for nettleie.
TarifftypeBeskrivelseVilkår
Næring 1Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring inntil 125A. Forbruk over 8000 kWh.
Næring 2Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Forbruk 1000-8000 kWh
Næring 3Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Forbruk under 1000 kWh
Max måling 11-50 kWMindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Max måling 11-50 kW
Max måling 51-100 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 51-100 kW
Max måling 101-150 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 101-150 kW
Max måling 151-200 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 151-200 kW
Max måling 201-300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 201-300 kW
Max måling over 300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling over 300 kW
EnergitariffNæringsverksted

Mva: 25% på alle ledd (nettleie, forbruksavgiften og enova-avgiften) kommer i tillegg.