Boligeiers ansvar

Boligeier er eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

 

Jordfeilbrytere

Uten forvarsel kan ulykker ramme deg og dine nærmeste. En jordfeilbryter montert i sikringsskapet kobler ut strømmen på millisekunder hvis det oppstår en feil.

Du har kanskje fått en "karamell" når du har tatt på komfyren eller lampen over benken - og merket ubehaget? Dette er et varsel om at noe er galt.

Vann og strøm er bitre fiender og skal holdes adskilt. Hvis elanlegget er dårlig, kan du bli strømførende…

 

Overspenningsvern

Lynnedslag kan forårsake store skader på boligen din og på det elektriske anlegget.

Alle boligeiere bør derfor vurdere å få montert overspenningsvern i sikringsskapet.

Lyn - og tordenvær kan være fatalt for våre elektriske anlegg. Vær derfor føre var! Vi har ofte mye dyrt, elektrisk og elektronisk utstyr i boligen vår. Stereoanlegg, store og moderne fjernsynsapparater, dvd - spillere, datautstyr, mikrobølgeovner, kjøleskap, frysere, komfyrer, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, men vi tenker ikke på å beskytte utstyret mot skade fra lynnedslag eller andre farer som kan gjøre stor skade. Ved å montere overspenningsvern beregnet for elektrisk utstyr, beskytter du utstyret mot overspenninger fra forsyningsnettet.

 

El sjekken

Sørg for at det regelmessig foretas en grundig sjekk av det elektriske anlegget, helst hvert femte år. Samarbeider du med en registrert elektroinstallatør, er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter.

 

Monter tidsbryter

Glemmer du å slå av elektriske apparater? Monterer du tidsbryter, sikrer du deg mot at elektriske apparater du glemmer å slå av forårsaker brann. En tidsbryter kan du få kjøpt i de fleste elektriske forretninger og denne kan du selv plugge inn i stikkontakten.

 

Gode råd

 • Bruk aldri sterkere pære enn det lampen er godkjent for
 • Bruk kun godkjent utstyr
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner
 • Hold gardiner vekk fra elektriske ovner
 • Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger
 • Unngå koblingsklyser
 • Unngå lange skjøteledninger
 • Ikke utfør arbeid som krever registrert fagmann
 • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk
 • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Kontakt din elektroinstallatør
 • Slå av TV-apparatet med av/på knappen

 

Et godt elanlegg

Et brukstilpasset og vedlikeholdt anlegg er trygt og klart til bruk hver gang. Ta ikke sjansen på å gjøre egeninnsats.

Blir det brann eller andre skader, som skyldes "hobbyelektrikeren", skaper dette problemer og kan få økonomiske konsekvenser, bl.a. avkortning av forsikringen.

 

Hva kan du gjøre selv av enkle reparasjoner

 • Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men kun dekselet (lokk)
 • Montere og skifte varmeovner. Kun de som har bevegelig ledning og støpsel
 • Montere og skifte støpsler og skjøtekontakter på bevegelige ledninger
 • Montere og reparere lampetter og bordlampetter som har bevegelig ledning

 

Les mer på Elsikkerhetsportalen eller benytt linkene på høyre side