Nettleie for 2018 gjeldende fra 1. januar 2018
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)Effekt Øre/kW/år
H3Husholdning/Hytte95002916,58111,65
H4Husholdning/Hytte50002916,58111,65
H5Husholdning/Hytte37502916,58111,65
H6Husholdning/Hytte21252916,58111,65
NS3Veglys/Tunlys137,52916,58111,65375 inkl. mva
Målerkasse/Byggestrøm26252916,58111,65

 

Vilkår for nettleige
TariffTarifftypeVilkår
H3Husholdning/HytterHovedsikringer over 80A
H4Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 80A
H5Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 40A
H6Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 25A
NS3Veglys/TunlysForutsetter fotocellestyring
Målerkasse ByggestrømGjelder ved leie av standar byggestrømkasser fra Sandøy Energi AS. Pris kr. 745,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.

 

Tidsdifferensiert energiledd inkl. moms:

Vinter 01.10-30.04  40,00 øre/kWh, Sommer 01.05 -30.09 35,00 øre/kWh.