Nettleie for 2019 gjeldende fra 1. januar 2019
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)Effekt Øre/kW/år
H3Husholdning/Hytte95002915,83111,46
H4Husholdning/Hytte50002915,83111,46
H5Husholdning/Hytte37502915,83111,46
H6Husholdning/Hytte21252915,83111,46
NS3Veglys/Tunlys137,52915,83111,46375 inkl. mva
Målerkasse/Byggestrøm26252915,83111,46

 

Vilkår for nettleige
TariffTarifftypeVilkår
H3Husholdning/HytterHovedsikringer over 80A
H4Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 80A
H5Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 40A
H6Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 25A
NS3Veglys/TunlysForutsetter fotocellestyring
Målerkasse ByggestrømGjelder ved leie av standar byggestrømkasser fra Sandøy Energi AS. Pris kr. 745,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.