Nettleie for 2019 gjeldende fra 1. januar 2019
TariffTarifftypeFastpris(kr/år)Enova avg. (kr/årEnergi (øre/kWh)Forbruksavg. (øre/kWh)Effekt (kr/kW/2mnd))
NT3Næring 168008003015,83
NT3Næring 222008003015,83
NT4Max måling 0-50kW68008003015,83234
NT4Max måling 51-100kW72008002915,83197
NT4Max måling 101-150kW75008002715,83164
NT4Max måling 151-200kW85008002515,83144
NT4Max måling 201-300kW95008002115,83127
NT4Max måling > 300kW105008001715,83110
Målerkasse/Byggestrøm21008002915,83

 

Vilkår for nettleie.
TariffTarifftypeTarifftypeVilkår
NT3Næring 1Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 125A
NT3Næring 2Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 80A
NT4Max måling 11-50 kWMindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Max måling 11-50 kW
NT4Max måling 51-100 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 51-100 kW
NT4Max måling 101-150 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 101-150 kW
NT4Max måling 151-200 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 151-200 kW
NT4Max måling 201-300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 201-300 kW
NT4Max måling > 300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling over 300 kW
Målerkasse/ByggestrømProvisoriske anleggGjelder ved leie av standar byggestrømkasse fra Sandøy Energi AS. Pris Kr. 745,- + mva for oppsett og tilsvarende for nedtak

Mva: 25% på alle ledd (nettleie, forbruksavgiften og enova-avgiften) kommer i tillegg.