Vi er idag 18 ansatte.

  • Sandøy Energi AS ble omorganisert til AS 1. juli 1997. Selskapet er en videreføring av det gamle kommunale everket, Sandøy Elverk.
  • I 2002 vart tilsynsaktiviteten ved everket overført til et nystifta selskap, Elsikkerhet Møre AS. I dette selskapet er Sandøy Energi AS medeier med 4,4%.
  • Den 8. desember 1997 dannet Sandøy Energi AS datterselskapet Sandøy Vindkraft AS. På dagen 2 år etter vart den første møllen satt i drift, og de resterende fire møllene i tur og orden.
  • Fra 1. januar 2012 driver vi ikke lenger med kraft omsetning.

Selskapet sitt formål er å drive overføring av energi i lokalnettet. Selskapet skal videre drive virksomhet som elektrisk installasjon o.l. Målet elles er å fremskaffe rimelige og sikre tjenester i lokalsamfunnet.