Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune,
Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft AS ble stiftet 08.12.1997.
På dagen to år etter ble den første møllen satt i drift, og de resterende fire møllene satt opp i tur og orden. Selskapet sitt formål er å produsere og omsette elektrisk kraft, og alt som hører med i dette.
 

Organisasjon og ledelse

Ved utgangen av 2015 er det ingen ansatte i selskapet. Administrasjons- og driftstjenestene blir kjøpt fra morsselskapet Sandøy Energi AS.