Vindkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Dette er moderne vindkarft.

I hovedsak finnes det to forskjellige vindturbiner på markedet. Den horisontale og vertikale, men den horisontalakslede er tilnærmet enerådene på det kommersielle markedet.  Den horisontalakslede vindturbinen består av et tårn festet til et fundament, et maskinhus som er plassert på toppen av tårnet og en rotor med normalt tre vinger som er festet til maskinhuset. Les mer om teknologien for landbasert vindkraft her,