Det lokale eltilsyn ved everket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll.

DLE

  • Er en del av everket/nettselskapet
  • Er faglig underlagt regionen i det området verket/nettselskapet ligger
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet everkets/nettselskapets forsyningsanlegg
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor everkets/nettselskapets forsyningsområde
  • Utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

Dersom du ønsker å komme i kontakt med ditt DLE, så kan du ringe Sandøy Energi AS på tlf. 71 27 56 00.