Innlogging kundeweb Sandøy Nett AS

 

Elhub 

Elhub er ett felles IT-system som skal efektivisere kraftmarkedet og sikre lik tilgang til informasjon om deg som strømkunde (måleverdier, forbruk, kontaktinformasjon) til alle aktører i kraftmarkedet. Elhub er bindeleddet mellom strømleverandøren og nettleverandøren  din (Sandøy Nett AS)

Det har i den forbindelse blitt laget en løsningder du selv kan logge deg inn på Elhub og se dine måleverdier og annen informasjon. Les mer om løsningen her

Logg deg inn via Bank ID

 

Innlogging mitt forbruk