Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Kontakt nettselskapet:

  • Ved spørsmål om måler og målermontasje.
  • Ved ny tilknytning til strømnettet.
  • Når du ikke har fått deg strømleverandør.
  • Ved informasjon om strømbrudd.
  • Om kabelpåvising ved bygging og graving.
  • Ved arbeid nær høyspentlinjen.