Fra 1. Februar er det strømleverandøren din som blir det viktigste knutepunktet ditt ved flytting, og når du skal bestille eller avslutte ett abonnement.

Fra Februar innføres Elhub i hele Norge. Dette er ett felles IT-system som skal effektivisere kraftmarkedet og sikre lik tilgang til informasjon om deg som strømkunde (måleverdier, forbruk og kontaktinformasjon) til alle aktører i kraftmarkedet. Elhub er bindeleddet mellom strømleverandøren og nettleverandøren din (Sandøy Nett).

Kontakt strømleverandøren din om du skal:

  • Flytte
  • Bestille eller avslutte ett abonnement
  • Endre kontaktinformasjon (f.eks e-post eller telefonnummer)
  • Spørsmål om forbruk

Kontakt Sandøy Nett:

  • Ved spørsmål om måler og målermontasje
  • Ved ny tilknyting til strømnettet
  • Når du ikke har fått deg strømleverandør
  • Ved informasjon om strømbrudd
  • Om kabelpåvising ved bygging og graving
  • Ved arbeid nær høgspentlinjer

 Elhub web plugin

For deg som strømkunde har det blitt laget en løsning der du selv kan logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon. Logg deg inn via BankID og se deg rundt i den nye 

Elhub web plugin herLes mer om løsningen her.