10 energiselskap i Møre og Romsdal har gått sammen for å gi kundene i fylket vårt smarte strømmålere innen utgangen av 2018. Samarbeidet sikrer at 111 000 kunder får en god og effektiv prosess når målerene skal byttes ut.

De 10 energiselskapene er :

  • Istad Nett AS
  • Nesset Kraft AS
  • Nordmøre Energiverk AS
  • Nordvest Nett AS
  • Rauma Energi AS
  • Sandøy Energi AS
  • Stranda Energi AS
  • Sunndal Energi KF
  • Sykkylven Energi AS
  • Mørenett AS

Smart Strøm er navnet på en ny teknologi som innebærer automatisk avlesning av strømmålere. NVE (Norges vassdrag og energidirektorat) har pålagt alle nettselskap å montere smarte målere innen 2018 til alle kunder.

Målsettingen med samarbeidet er å redusere kostnader og risiko ved at alle selskapene benytter samme teknologi og hjelper hverandre med kompetanse og ressurser.

Smart strøm vil gi kundene bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinst fordi vi vil bruke energien mer effektivt.

Kunden slipper å lese av strømmåleren sin , informasjonen vil gå automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden f.eks. på internett eller eget display. Strømprisen kan følges time for time og de nye målerene gjør det mulig for kundene å styre forbruket sitt til perioder med lav strømpris.

Mer info om Smart Strøm Nordvest.