Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. Juli-22. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket. Da kan vi unngå dyre investeringer og dermed unngå at nettleien blir høyere enn nødvendig.

Etter mye debatt i fjor høst om innføring av ny nettleie, har flere nettselskap og organisasjoner samlet seg om en felles nettleiemodell som Sandøy Nett vil ta i bruk. Modellen gjelder for alle husholdninger, fritidsboliger og alle næringskunder med årsforbruk under 100 000 kWh.

Dagens strømnett er ikke dimensjonert for den elektrifiseringen vi nå ser i samfunnet. Strømnettet har ikke kapasitet til å lade flere elbiler med høy effekt samtidig i samme område.Nettleiemodellen er utformet for å motivere elbileiere til å lade sakte og sikkert, og på den måten være med på å holde nettleien nede etter hvert som flere får elbil.

Våre kunder har fortsatt store muligheter til å påvirke hva en skal betale i nettleie. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil bli rimeligere å lade elbilen sakte om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin  etc. når de sover, der er det minimalt å spare.

  • Nettleien vil bestå av to ledd. Ett kapasitetsledd og et energiledd. I tillegg kommer offentlige avgifter.
  • Kapasitetsleddet erstatter dagens fastledd og beregnes på bakgrunn av hvor mye strøm som brukes samtidig. Kunder som jevner ut forbruket over døgnet kan få ett lavere kapasitetsledd en kunder som bruker mye strøm samtidig.
  • Kapasitetsleddet vil ha ulike trinn og det er gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk (på tre ulike dager) som vil avgjøre hvilket trinn en havner på.
  • Energileddet vil ha ulik pris for dag og natt. Natt er mellom kl 22.00 og 06.00.

I forbindelse med at vi over de siste 2-3 år har tatt inn mindre inntekt en vi skal. Må vi sette opp nettleien for siste halvår 2022. Med ett årsforbruk på 20000 kWh pr. år. Vil dette for siste halvår bety ca kr 180,- pr. mnd. pluss avgifter for en husholdning/hytte. Endringene gjelder også næringskunder.

Prisene finner du her:

Privat

Næring