Automatiske strømmålere har en utgang/port som heter HAN (Home Area Network). Her kan du kople til kommunikasjonsløsninger eller smarthus-løysinger som hjelper deg å overvåke, analysere og styrer energiforbruket ditt. Sandøy Nett leverer ikke utstyr som kan koples til HAN-porten, men andre leverandører tilbyd slikt utstyr.

HAN-porten er montert like over displayet på måleren din. Den kan bare åpnes/stenges av Sandøy Nett. Før du tar den i bruk må du sende inn en bestilling til oss. Det kan du gjøre fra, Min side fra kontaktskjemaet vårt. Dette er kostnadsfritt for deg. Mer informasjon om HAN-port og om tjenesteleverandører til HAN-porten finn du på Norsk Elektronisk Komite (NEK).