Nettleie for 2021 gjeldende fra 1. februar 2021
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)Effekt Øre/kW/år
H3Husholdning/Hytte96251416,6917,92
H4Husholdning/Hytte51251416,6917,92
H5Husholdning/Hytte38751416,6917,92
H6Husholdning/Hytte22501416,6917,92
NS3Veglys/Tunlys187,51416,6917,92375 inkl. mva
Målerkasse/Byggestrøm27501416,6917,92

 

Vilkår for nettleige
TariffTarifftypeVilkår
H3Husholdning/HytterHovedsikringer over 80A
H4Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 80A
H5Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 40A
H6Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 25A
NS3Veglys/TunlysForutsetter fotocellestyring
Målerkasse ByggestrømGjelder ved leie av standar byggestrømkasser fra Sandøy Nett AS. Pris kr. 745,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.