Nettleie for 2021 gjeldende fra 1. januar 2021
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)Effekt Øre/kW/år
H3Husholdning/Hytte96253316,69112,67
H4Husholdning/Hytte51253316,69112,67
H5Husholdning/Hytte38753316,69112,67
H6Husholdning/Hytte22503316,69112,67
NS3Veglys/Tunlys187,53316,69112,67375 inkl. mva
Målerkasse/Byggestrøm27503316,69112,67

 

Vilkår for nettleige
TariffTarifftypeVilkår
H3Husholdning/HytterHovedsikringer over 80A
H4Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 80A
H5Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 40A
H6Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 25A
NS3Veglys/TunlysForutsetter fotocellestyring
Målerkasse ByggestrømGjelder ved leie av standar byggestrømkasser fra Sandøy Nett AS. Pris kr. 745,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.