Nettleie for 2022 gjeldende fra 1. januar 2021 (Eks.mva)
TariffTarifftypeFastpris(kr/år)Enova avg. (kr/årEnergi (øre/kWh)Forbruksavg. (øre/kWh)Effekt (kr/kW/1mnd))
NT3Næring 169008001415,41
NT3Næring 223008001415,41
NT4Max måling 0-50kW69008002415,41127
NT4Max måling 51-100kW73008002315,41109
NT4Max måling 101-150kW76008002115,4192
NT4Max måling 151-200kW86008001915,4182
NT4Max måling 201-300kW96008001615,4174
NT4Max måling > 300kW106008001215,4165
NTH1Høyspent Anlegg212008002015,41100
Målerkasse/Byggestrøm22008001415,41

 

Vilkår for nettleie.
TariffTarifftypeTarifftypeVilkår
NT3Næring 1Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 125A
NT3Næring 2Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 80A
NT4Max måling 11-50 kWMindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Max måling 11-50 kW
NT4Max måling 51-100 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 51-100 kW
NT4Max måling 101-150 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 101-150 kW
NT4Max måling 151-200 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 151-200 kW
NT4Max måling 201-300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 201-300 kW
NT4Max måling > 300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling over 300 kW
Målerkasse/ByggestrømProvisoriske anleggGjelder ved leie av standar byggestrømkasse fra Sandøy Nett AS. Pris Kr. 745,- + mva for oppsett og tilsvarende for nedtak

Mva: 25% på alle ledd (nettleie, forbruksavgiften og enova-avgiften) kommer i tillegg.