Tariffer for husholdninger og fritidsboliger med årsforbruk mindre enn 100 000 kWh
TrinnEffekt (f.o.m-t.o.m)KapasitetsleddEnergiledd dagEnergiledd natt
kWkr/mndKl 06:00-21:59Kl 22:00-05:59
10-214552,6845,18
22-531952,6845,18
35-1040652,6845,18
410-1560152,6845,18
515-2074652,6845,18
620-2589152,6845,18
725-50126152,6845,18
850-75140652,6845,18
975-100155152,6845,18
10over 100 kW208852,6845,18

 

Kapasitetsleddet beregnes på bakgrunn av de tre timene med høyest forbruk (på tre ulike dager) i løpet av avregningsperioden.

 

Veglys
Fastpris (kr/år)Energi(øre/kWh)Effekt (kr/kW/mnd)
NS318838,01375

 

Statlige avgifter, inkludert i prisene:

Forbruksavgift på elektrisk kraft            19,26 øre/kWh

ENOVA-avgift                                        1,25 øre/kWh 

Merverdiavgift (mva) 25%

Vi tar forbehold om endringer i avgiftssatser.

 

Tjenester og gebyr (inkl mva)

Purregeby                                                  35 Kr

Forsinkelsesrenter                                     9,5 %

Fjernåpning av stengt anlegg dagtid.      1200 Kr

Fjernåpning av stengt anlegg kveldstid. 1900 Kr

Anleggskasse opp/ned tak                      1863 Kr

Kasseleie                                                  2750 Kr året

 

Leveringsplikt

Kunder uten avtale om kraftleveranse fra ordinær kraftleverandør , får kraft levert av sitt lokale nettselskap.

Pris inkl. påslag elsertifikat

Første 6 uker: Nord Pool Spotpris + 7,5 øre/kWh (inkl.mva)

Etter 6 uker: Nord Pool Spotpris + 10 øre/kWh (inkl.mva)