Forbruksavgift på elektrisk kraft, også kalt elavgift, ble innført i 1951 og betales til statskassen. I statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt å øke denne til 16,69 øre/kWh eks. mva. Avgift etter en lavere sats økes til 0,546 øre/kWh eksl.mva, betales av industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon.

Etter særavgiftsforskriften skal kunden som gjør krav på redusert sats søke årlig om dette. I følge paragrafens andre ledd skal dokumentasjonen ikke være eldre en ett år- og leverandøren er pålagt oppbevaringsplikt i ti år. Med andre ord er nettselskapet pålagt å innhente årlige erklæringer fra produksjonsbedrifter som har krav på levering med redusert sats/fritak §3-12-4 Når det gjelder Administrasjonsbygg viser vi til §3-12-6.

Les mer om forbruksavgift på Lovdata her

Egenerklæring for rett til redusert forbruksavgift.