Nettleie for 2021 gjeldende fra 1. februar 2021 (Eks.mva)
TariffTarifftypeFastpris(kr/år)Enova avg. (kr/årEnergi (øre/kWh)Forbruksavg. (øre/kWh)Effekt (kr/kW/1mnd))
NT3Næring 169008001416,69
NT3Næring 223008001416,69
NT4Max måling 0-50kW69008002416,69127
NT4Max måling 51-100kW73008002316,69109
NT4Max måling 101-150kW76008002116,6992
NT4Max måling 151-200kW86008001916,6982
NT4Max måling 201-300kW96008001616,6974
NT4Max måling > 300kW106008001216,6965
NTH1Høyspent Anlegg212008002016,69100
Målerkasse/Byggestrøm22008001416,69

 

Vilkår for nettleie.
TariffTarifftypeTarifftypeVilkår
NT3Næring 1Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 125A
NT3Næring 2Mindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Hovedsikring t.o.m 80A
NT4Max måling 11-50 kWMindreindustri, håndverk, kontor, skoler og foreninger o.l.Max måling 11-50 kW
NT4Max måling 51-100 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 51-100 kW
NT4Max måling 101-150 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 101-150 kW
NT4Max måling 151-200 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 151-200 kW
NT4Max måling 201-300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling 201-300 kW
NT4Max måling > 300 kWOff. kontor, næring og industri o.lMax måling over 300 kW
Målerkasse/ByggestrømProvisoriske anleggGjelder ved leie av standar byggestrømkasse fra Sandøy Nett AS. Pris Kr. 745,- + mva for oppsett og tilsvarende for nedtak

Mva: 25% på alle ledd (nettleie, forbruksavgiften og enova-avgiften) kommer i tillegg.