Nettleie for 2022 gjeldende fra 1. Januar 2022
TariffTarifftypeFastpris (Kr/år)Energi (Øre/kWh)Forbruksavg. (Øre/kWh)Enova avg. (Øre/kWh)Mva (Øre/kWh)Effekt Øre/kW/år
H3Husholdning/Hytte96251415,41 (8,91)17,6
H4Husholdning/Hytte51251415,41 (8,91)17,6
H5Husholdning/Hytte38751415,41 (8,91)17,6
H6Husholdning/Hytte22501415,41 (8,91)17,6
NS3Veglys/Tunlys187,51415,41 (8,91)17,6375 inkl. mva
Målerkasse/Byggestrøm27501415,41 (8,91)17,6

 

Vilkår for nettleige
TariffTarifftypeVilkår
H3Husholdning/HytterHovedsikringer over 80A
H4Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 80A
H5Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 40A
H6Husholdning/HytterHovedsikringer t.o.m 25A
NS3Veglys/TunlysForutsetter fotocellestyring
Målerkasse ByggestrømGjelder ved leie av standar byggestrømkasser fra Sandøy Nett AS. Pris kr. 745,- + mva. for oppsett og tilsvarende for nedtak.