Sandøy energi AS er som netteier pålagt å kreve inn avgift til det statlige Energifondet (enova-avgift).

Fondet skal finansiere energieffektiviseringstiltak. Enova-avgiften er unik for husholdning/fritidsforbruk og annen forbruk knyttet til næringsforbruk.

Hushold og fritidsformål.

Går forbruket ditt til hushold og fritidsformål er enova-avgiften 1 øre/kWh eksl. mva. Forbruk til fellesanlegg knyttet til bostedet  som f.eks. garasje, vaskeri og trappeoppgang er regnet som hushold og fritidsformål. Enova-avgiften blir fakturert som et påslag til nettleien sitt energiledd. For en gjennomsnittkunde utgjør dette ca 250 kr/år inkl. mva.

Næringsformål.

For alle andre målepunkt hvor forbruket går til annet enn hushold og fritidsmål, er enova-avgiften 800 kr/år  pr. målepunkt eks. mva. I praksis gjelder dette forbruk til næringsformål. Enova-avgiften blir fakturert som et påslag til nettleien sitt energiledd, og er uavhengig av forbruk.