Det er ikke planlagt arbeid i nettet som vil påvirke driften.